Samarbejde med polske virksomheder

Assistance ved etablering af og opfølgning på samarbejdsrelationer med udvalgte polske partnere, f.eks.