Termografi

 

Termografiske analyser med henblik på kortlægning af bygningers isolerings forhold, herunder identifikation af kuldebroer.

Der udarbejdes rapport fra undersøgelsen, hvor foruden termografiske billeder forelægges forslag til forbedrings tiltag.